Reglement

1/ Deze online wedstrijd wordt georganiseerd door Akzo Nobel Paints Belgium NV, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248B, 1800 Vilvoorde,  BE 0405.746.050

2/ Op deze wedstrijd is onderstaand wedstrijdreglement van toepassing. Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaat de deelnemer zonder enig voorbehoud akkoord met voorliggend wedstrijdreglement.  Akzo Nobel Paints Belgium NV kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.

3/De wedstrijd loopt van 19/10/2020 tot 14/02/2020. De deelname aan deze wedstrijd staat open voor schilders actief in België en klant bij minstens één van de 22 Trimetal Paint Centers, met uitzondering van: de personeelsleden van Akzo Nobel Paints Belgium NV en haar partners, haar reclameagentschappen, elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.

4/ Deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van dit wedstrijdreglement.

5/ Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet men naar trimetaltrofee.be surfen. Op deze pagina moet de deelnemer een login aanmaken om deel te nemen aan de wedstrijd. Dan kan de deelnemer op volgende manier deelnemen:

 • Voor elk van de manches van de X²O Badkamers Trofee dient de deelnemer een pronostiek in te geven voor de top 3 van de mannen elite wedstrijd. De deelnemer ontvangt per manche waaraan hij deelneemt 3 punten voor een juiste winnaar, 2 punten voor een juiste tweede plek en 1 punt voor een juiste derde plek. Per cross zijn er dus 6 punten te winnen en kan je maximaal 48 punten scoren over de hele wedstrijd heen.

  Bijkomend zal per manche een schiftingsvraag gesteld worden om bij ex aequo een winnaar te kunnen aanduiden. Deze vraag is dezelfde voor elke manche: “Hoeveel schilders van jouw Trimetal Paint Center nemen geldig deel aan de pronostiek voor deze specifieke cross?”.

  Indien ook de schiftingsvraag nog voor een ex aequo zorgt, wint de deelnemer die het eerst zijn pronostiek registreerde via trimetaltrofee.be.

  Om de eindwinnaar te bepalen, wordt er gekeken naar de deelnemer per Trimetal Paint Center met de hoogste score, bij ex aequo geldt het resultaat van de laatste schiftingsvraag, indien ook dit voor ex aequo zorgt geldt het resultaat van de voorlaatste schiftingsvraag enz.  Er wordt teruggekeken naar de schiftingsvragen tot het moment dat een eindwinnaar bekend is.

  Het is mogelijk om per manche deel te nemen telkens vanaf de dag volgend op de vorige manche en eindigend middernacht de dag voor de desbetreffende manche waarvoor de pronostiek wordt ingegeven.

 • Bijkomend is er een extra wedstrijd voor de Trimetal Rookie Trophy. Om hieraan deel te nemen dient de deelnemer ten laatste op 22/01/2021 in te voeren welke belofte U23  zonder profcontract hij/zij denkt dat de Trimetal Rookie Trophy op het einde van de X²O Badkamers Trofee  (13/02/2021) mee naar huis zal nemen.*
  *omwille van het Covid-19 virus zijn alle beloftewedstrijden die jaar gecanceld door de overheid. Er zijn dus geen winnaars van de pronostiek. De deelnemers die hun pronostiek ingaven voor 17/01/2021 ontvangen wel allemaal een kortingscode van €10 voor de Trimetal webshop en krijgen deze per e-mail doorgestuurd op het e-mailadres waarmee ze deelnamen aan de pronostiek.

Een deelname is geldig vanaf het ogenblik dat er minimaal 1x werd deelgenomen. Het is dus niet noodzakelijk om voor elke manche een pronostiek in te geven.

Het is voor de deelnemer mogelijk om de opgegeven pronostiek aan te passen tem het afsluiten van de desbetreffende pronostiek. De geregistreerde pronostiek bij afsluiting van elke deelnameperiode is geldig voor de wedstrijd.

6/ Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op volgende prijzen:

 • De 100 eerste deelnemers die juist voorspelden wie de Trimetal Rookie Trophy wint op het einde van de X²O Badkamers Trofee winnen een cadeaubon van €10 op de Trimetal Webshop. Deze wordt ten laatste op 31/03/2021 per e-mail toegestuurd op het e-mailadres dat de deelnemer registreerde als login voor deze wedstrijd.*
  *omwille van het Covid-19 virus zijn alle beloftewedstrijden die jaar gecanceld door de overheid. Er zijn dus geen winnaars van de pronostiek. De deelnemers  die hun pronostiek ingaven voor 17/01/2021 ontvangen wel allemaal een kortingscode van €10 voor de Trimetal webshop en krijgen deze per e-mail doorgestuurd op het e-mailadres waarmee ze deelnamen aan de pronostiek.
   
 • Elke deelnemer die voor de eerste keer geldig deelneemt aan de pronostiek van één van de 8 manches krijgt een Trimetal petje. Dit petje is op te pikken in zijn/haar Trimetal Paint Center welke bij registratie opgegeven werd als Trimetal Paint Center waar hij/zij klant is.  Elke deelnemer ontvangt maximaal 1 petje gedurende de hele wedstrijd. De deelnemer dient deze prijs zelf op te vragen bij het Trimetal Paint Center welke hij bij registratie opgaf, startend 5 dagen na afloop van de manche waarvoor de pronostiek werd ingegeven. De deelnemer wordt hier niet apart van ingelicht.
   
 • Per Trimetal Paint Center is er 1 winnaar per manche, die elk een cadeaubon van € 20 ontvangen voor de Trimetal Webshop.  Dit is de deelnemer die het hoogst scoorde bij zijn/haar pronostiek van deze manche. Bij ex aequo geldt de deelnemer die het dichtstbij de laatste schiftingsvraag zat. Indien dit nog een ex aequo geeft wint de deelnemer die het eerst zijn pronostiek registreerde (bij aanpassing van de pronostiek geldt de laatste aanpassingsdatum). Deze deelnemer zal hiervan persoonlijk via het e-mailadres dat hij/zij opgaf bij registratie voor de wedstrijd verwittigd worden en dit ten laatste 14 dagen na afloop van de desbetreffende manche. In deze communicatie vindt de deelnemer eveneens de instructies terug voor het recupereren van zijn/haar cadeaubon.
   
 • Per Trimetal Paint Center is er 1 eindwinnaar van de hele wedstrijd. De eindwinaar - die 1 pot Trimetal Magna Ultimat SF 10L wint - is de deelnemer die het meest aantal punten verzamelde over de 8 manches heen: Bij ex aequo geldt de deelnemer die het dichtstbij de laatste schiftingsvraag zat. Indien dit ook een ex aequo geeft geldt de voorlaatste schiftingsvraag enzovoort tot er een eindwinnaar bepaald kan worden. Deze deelnemer zal hiervan persoonlijk via het e-mailadres dat hij/zij opgaf bij registratie voor de wedstrijd verwittigd worden en dit ten laatste op 31/03/2021. In deze communicatie vindt de deelnemer eveneens de instructies terug voor het recupereren van zijn/haar prijs.

De prijzen kunnen niet in geld worden omgezet of worden overgedragen aan derden.  Akzo Nobel Paints Belgium NV kan op elk ogenblik de inhoud van de prijs wijzigen.

7/ De winnaars worden bekend gemaakt:

 • Voor de Trimetal Rookie Trophy ten laatste op 31/03/2021 per e-mail op het e-mailadres dat de deelnemer registreerde als login voor deze wedstrijd.*
  *er zijn dit jaar omwille van de gecancelde beloftewedstrijden geen winnaars van de Trimetal Rookie Trophy
   
 • Voor de winnaar per manche en per Trimetal Paint Center: deze deelnemer zal hiervan persoonlijk via het e-mailadres dat hij/zij opgaf bij registratie voor de wedstrijd verwittigd worden en dit ten laatste 14 dagen na afloop van de desbetreffende manche. In deze communicatie vindt de deelnemer eveneens de instructies terug voor het recupereren van zijn/haar prijs.
   
 • Voor de eindwinnaar per Trimetal Paint Center: deze deelnemer zal hiervan persoonlijk via het e-mailadres dat hij/zij opgaf bij registratie voor de wedstrijd verwittigd worden en dit ten laatste op ten laatste op 31/03/2021. In deze communicatie vindt de deelnemer eveneens de instructies terug voor het recupereren van zijn/haar prijs.

8/ De uitslag van de wedstrijd is bindend. De beslissing rond de aanduiding van de winnaar is definitief en onherroepelijk. Over dit reglement en de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

9/ Akzo Nobel Paints Belgium NV kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer, in geval van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. 

10/ De uitslag van de X²O Badkamers Trofee zoals door de organisatie gecommuniceerd wordt de dag na afloop van de Trofee Veldrijden, dit is op maandag 15/02/2021, is de uitslag geldig voor de aanduiding van de winnaars van deze wedstrijd. Voor de winnaars van elke manche apart, is de top-3 door de organisatie gecommuniceerd telkens 1u na afloop van de wedstrijd, beslissend voor het resultaat in deze wedstrijd.

11/ Akzo Nobel Paints Belgium NV is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen door het winnen van de prijs of de deelname aan de wedstrijd. Akzo Nobel Paints Belgium NV  is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken zoals beschadiging vertraging, verlies of vernietiging van de prijs.

12/ Akzo Nobel Paints Belgium NV behoudt zich het recht om over de naam en eventueel foto van de winnaars te communiceren.  

13/ Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer de uitdrukkelijk de toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door Akzo Nobel Paints Belgium NV in het kader van deze wedstrijd. De verzamelde persoonsgegevens zijn enkel voor gebruik in het kader van deze wedstrijd en worden niet gedeeld met derden zonder voorafgaande toestemming.

Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van deze gegevens (GDPR) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens beschikt de deelnemer over de mogelijkheid om de verstrekte gegevens na te kijken, te corrigeren of te wijzigen, te laten overdragen of te laten wissen. Hiertoe volstaat het een eenvoudige schriftelijke aanvraag vergezeld van een bewijs van identiteit te doen naar info@trimetaltrofee.be.

14/ Het Belgische recht is van toepassing op dit wedstrijdreglement. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken te Brussel, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te laten brengen van zijn woonplaats.

Altijd toffe prijzen? Typisch Trimetal